Podpora

27.10.2023

P-odpor-a

pá, odpor, zdravím ťa na ceste za slobodou od všetkých privilegovaných, posudzovačných rečí, od vecí, čo sa môžu a nesmú, od toho, ako ťa kto zaradí. Vlastne, ďakujem za všetko, čo mám. Viem, kto som a nikto mi to nenadiktuje.

Podoprieť sa sám sebou, podoprieť sa navzájom vo svete, kde, ako sa zdá, je všetko inak, ako sme si mysleli, že to bude. Ale aspoň o tom vieme. Nie je to tajomstvo. 

Pod - por -a

Pod povrchom vecí sa skrýva množstvo vecí. Ak si ich pred seba položíš a dívaš sa na ne dostatočne, uvidíš zaujímavosti.

Každý z nás sa stretáva s rôznymi. Koniec - koncov, ako som raz písala v jednej básni 

"všetci sa vezieme len po prah vlastných dverí." 

A ešte je to aj o tom, čo chceme vidieť. A čo si nevieme priznať.

"Držím ti palce, ale..."

"Si super, ale..."

"Pomôžem ti, ale..."

"Vážim si ťa, ale..."

"Chcem sa s tebou stretnúť, ale...."

"Podporím ťa, ale...."

Sú chvíle, keď sa človek nepostaví na žiadnu stranu, život ho postaví do konkrétnej pozície. 

Pre niekoho je podpora odporná. Aj požiadanie o pomoc sa mu zdá odporné. No niekto, keď potrebuje pomoc, tak o ňu požiada. A ak o ňu nepožiada niekoho, je to pre to, lebo tam už bol niekoľko krát a vždy bolo zavreté. 

Treba sa hanbiť, ak niekto žiada o podporu?